„მსხვერპლშეწირვის მიწა“ - ანა ფატლაძის ფოტოგამოფენა

ახალი დღე