ფესტივალი „ოქროს მტევანი“ 

სტუმრები: გია დიასამიძე – ფესტივალის დირექტორი; დიმიტრი დიასამიძე – პროგრამების კოორდინატორი.

ახალი დღე