ერთიანი ეროვნული გამოცდების აპელაციის შედეგები

ერთიანი ეროვნული გამოცდების აპელაციის შედეგები, ასევე გათანაბრებული და სკალირებული ქულები უკვე ცნობილია.

აბიტურიენტებს საკუთარი შედეგების გვერდზე აქვთ საშუალება იხილონ გათანაბრებული და სკალირებული ქულები. 2022 წელს თითქმის 117 ათასამდე ნაშრომიდან გასაჩივრდა 4 881. წელს ყველაზე მეტმა აბიტურიენტმა ისტორიის გამოცდის შედეგი გაასაჩივრა, ყველაზე ნაკლებმა კი – სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების გამოცდის შედეგი.

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სთხოვს აბიტურიენტებს გაითვალისწინონ, რომ საგანმანათლებლო პროგრამების რეიტინგულ სიაში ცვლილებების შეტანის ვადა 26 აგვისტოს 18:00 საათზე იწურება.