#ეკოლოგია რა საფრთხეს გვიქმნის სახლებიდან ჰორიზონტალურად გამოსული გათბობის მილები

ეკოლოგიის რუბრიკა #ახალდღეში. რა საფრთხეს გვიქმნის სახლებიდან ჰორიზონტალურად გაშვერილი გათბობის მილები და როგორ უნდა იყოს დაცული ჩვენი უსაფრთხოება?

„უხილავი მკვლელები“ რუბრიკაში #ეკოლოგია

ახალი დღე

დატოვე კომენტარი