დაჯარიმება რეგულაციების დარღვევის ფაქტებზე

ბოლო დღეების განმავლობაში აჭარაში 30-მდე ფიზიკური და იურიდიული პირი დაჯარიმდა, დაილუქა ათამდე ობიექტი. აკრძალულ ეკონომიკურ საქმიანობაზე ზედამხედველობის პროცესში შრომის ინსპექციის სამსახურთან ერთად, შსს-ს კრიმინალური და საპატრულო პოლიცია,  შემოსავლების, სურსათის უვნებლობის და ადგილობრივი მუნიციპალური საზედამხედველო სამსახურები არიან ჩართულები. შრომის ინსპექციის სამსახური ბიზნესობიექტებს არანებადართული ეკონომიკური საქმიანობის შეჩერებისკენ მოუწოდებს.

დატოვე კომენტარი