ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში - განხილვა

როგორ იმოქმედებს საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებები ბიზნეს-სექტორზე და რა წვლილი ექნება მოზიდულ ინვესტიციებს ეკონომიკის განვითარებაში. საკითხზე ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში საჯარო და კერძო სექტორი მსჯელობს.