#ახალიდღე ჰომო საპიენს საპიენსები საქართველოს ტერიტორიაზე

ჰომო საპიენს საპიენსები საქართველოს ტერიტორიაზე. ზემო იმერეთის ორთვალა კლდის ერთ-ერთ მღვიმეში ილიაუნის არქეოლოგებმა ჰომო საპიენს საპიენსების ნაშთები, ნეანდერტალერების ნაშთებთან ერთად აღმოაჩინეს. ეს ნიშნავს, რომ ჰომო საპიენს საპიენსები ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე გაცილებით ადრე გამოჩნდნენ, ვიდრე ამას მეცნიერები ვარაუდობდნენ. ახალი აღმოჩენა, „ახალ დღეში“.

სტუმარი: ნიკოლოზ თუშაბრამიშვილი – არქეოლოგი.

ახალი დღე