აღდგენილი ქართული ფილმები

 პანდემიის მიუხედავად, ქართული ფილმების რესტავრაციის პროცესს ხელი არ შეშლია. 1920-იანი წლების კინოს წლად გამოცხადებულ 2020 წელს რუსეთის ფილმსაცავიდან ჩამოტანილი რვა ფილმის აღდგენა მოხერხდა. იმ პერიოდის უნიკალური ქართული კინომემკვიდროების შესახებ სპეციალური წიგნიც უნდა გამოიცეს.