42° პარალელი - უნივერსიტეტის იდეა / ისტორია და ტრანსფორმაცია 
  • როგორ წარმოიშვა და განვითარდა უნივერსიტეტი?
  • როგორი იყო შუა საუკუნეების ევროპული უნივერსიტეტი?
  • როგორ ტრანსფორმირდა ის შუა საუკუნეების შემდეგ?
  • როგორი იყო საუნივერსიტეტო ცხოვრება და რა ფუნქცია გააჩნდა მას?

      ბაქარ ბერეკაშვილი გიამბობთ ამის შესახებ.

42° პარალელი

დატოვე კომენტარი