42° პარალელი - ცივი ომი და მისი მნიშვნელობა

1946 წლის 5 მარტს უინსტონ ჩერჩილმა პირველად გამოიყენა ტერმინი „რკინის ფარდა“, რამაც სიმბოლურად გამოაცხადა ცივი ომის ეპოქის დასაწყისი მსოფლიოში. რა არის ცივი ომი? რა იყოს მისი შედეგები? და როგორია სამყარო ცივი ომის შემდეგ. ინტერვიუ ბაქარ ბერეკაშვილთან

42° პარალელი