42°პარალელი რატომ განიცადა ამერიკის ეკონომიკამ დეინდუსტრიალიზაცია

1970-იანი წლებიდან ამერიკის ეკონომიკამ დეინდუსტრიალიზაცია განიცადა. მას შემდეგ მსოფლიო ლიდერს მუდმივად სავაჭრო დეფიციტი აქვს, მაშინ როდესაც მაგალითად, გერმანიაში ექსპორტი ყოველთვის იმპორტს აჭარბებს. რატომ ვერ მოახერხა ამერიკამ შეენარჩუნებინა ინდუსტრია?

42° პარალელი