42°პარალელი - ბაქარ ბერეკაშვილის რუბრიკა - დისკურსი & ინტერპრეტაცია I რა არის ნეოკოლონიალიზმი?

დღევანდელ ეპოქაში იმპერიალიზმის ახალი ფორმის შესახებ მსჯელობას თან მოაქვს მსჯელობა ნეოკოლონიალიზმის შესახებ, რომელიც თავის მხრივ განსხვავდება კოლონიალიზმისგან. რა არის ნეოკოლონიალიზმი და როგორ წარმოიშვა ის? რას ნიშნავს ნეოკოლონიზირებული სახელმწიფო? რა იდეოლოგიური ფორმა აქვს ნეოკოლონიალიზმს და სად ვხედავთ ჩვენ მას? ბაქარ ბერეკაშვილი თავის რუბრიკაში ამჯერად ნეოკოლონიალიზმის შესახებ მსჯელობს

42° პარალელი