42°პარალელი - ბაქარ ბერეკაშვილის რუბრიკა - დისკურსი & ინტერპრეტაცია I პრივატიზებული დემოკრატია

თანამედროვე დემოკრატიის პრობლემები იმდენად კომპლექსური და მრავალფეროვანია, რომ ჩვენ შეგვიძლია, მის არაერთ ასპექტსა თუ გამოვლინებაზე დაუსრულებლად თუ არა, ხშირად მაინც ვიმსჯელოთ. ბაქარ ბერეკაშვილი ამჯერად თავის რუბრიკაში გვესაუბრება პრივატიზებულ დემოკრატიაზე, ანუ იმაზე, თუ როგორ გახდა თანამედროვე დასავლეთსა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში დემოკრატია მცირე ჯგუფების საკუთრება და როგორ იყენებენ მას საკუთარი კლასობრივი, ძალაუფლებრივი თუ იდეოლოგიური ინტერესების განმტკიცების საქმეში

42° პარალელი