42° პარალელი - ღაზის კრიზისის გლობალური გავლენა

ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტი შეიძლება რეგიონულ საკითხად მოჩანდეს თუმცა მისი გავლენა იმდენად ფართოა, რომ ის მთელი რიგი ქვეყნების შიდა პოლიტიკებზე ახდენს გავლენას. იხილეთ ინტერვიუ შოთა თხელიძესთან.

42° პარალელი