სანქციების მეთერთმეტე ტალღა

ევროკავშირი სანქციების მეთერთმეტე ტალღის მიღებას გეგმავს. მისი ძირითადი მიზანია რუსეთის მხრიდან სანქციებისთვის გვერდის ავლას დაუპირისპირდეს და მისი შეზღუდვის ეფექტური მექანიზმები შემოიღოს. ამ შემთხვევაში სანქციების ქვეშ შესაძლოა მოხვდნენ ქვეყნები, რომლებიც რუსეთში აკრძალული პროდუქციის რეექსპორტირებას ახდენენ. განსაკუთრებით ევროკავშირს აინტერესებს ის ქვეყნები, რომელთაც არ შეუძლიათ ახსნან ტექნოლოგიებითა და სხვა მნიშვნელოვანი საქონლით რუსეთთან ვაჭრობაში მოულოდნელი ზრდა.

42° პარალელი