42° პარალელი - კოლონიალიზმი და დეკოლინიზაცია - საუბარი ბაქარ ბერეკაშვილთან

კოლონიალიზმის მნიშვნელობა და შედეგები კოლონიებისა და კოლონიზატორებისათვი. დეკოლონიზაცია, რატომ ვერ ახერხებენ ყოფილი კოლონიები სრულად გათავისუფლებას კოლონიზატორთა ბატონობისაგან?!

42° პარალელი

დატოვე კომენტარი