42° პარალელი - PISA-ს განათლების საერთაშორისო ტესტი
  • ვის და რას ზომავს ტესტი და რომელი ქვეყნები არიან ყველაზე წარმატებულები სასკოლო განათლებით. როგორ განსხვავდება სასკოლო სისტემები მსოფლიოში. რა შეგვიძლია ვისწავლოთ სხვა ქვეყნებისგან წარმატებისგან. რომელი ქვეყნებია მისაბაძი მაგალითები და რა აქცევს მათ ასე უნიკალურად. რაში მდგომარეობს 100 გამოჩენილი მეცნიერის მიერ მომზადებული კრიტიკა. ძირითადი მიგნებები და რეკომენდაციები წარმატებული სკოლისთვის. როგორ იქნება მომავლის სკოლა და მისი ფუნქციები საზოგადოებაში

42° პარალელი

დატოვე კომენტარი