42° პარალელი - მაისის ევროპარლამენტის არჩევნების იტალიური პერსპექტივა

42° პარალელი