42° პარალელი - მაისის ევროპარლამენტის არჩევნების ფრანგული პერსპექტივა

შოთა თხელიძის სიუჟეტი

42° პარალელი