42° პარალელი - ევროგაერთიანება მაისში ახალ პარლამენტს აირჩევს

42-ე პარალელი შემოგთავაზებთ ვიდეოების სერიას, თუ როგორ დაკომპლექტდება ევროპარლამენტი.

42° პარალელი