42° პარალელი - გლობალური კაპიტალიზმი ხანგრძლივი დეპრესიის მოლოდინში
  • რატომ განიცდიან დასავლური ეკონომიკები ე.წ. “სეკულარულ სტაგნაციას”? რას გულისხმობს ეს ეკონომიკური თეორია და რატომ არსებობს მოახლოებული ხანგრძლივი დეპრესიის საშიშროება გლობალურ ეკონომიკაში. მათე გაბიცინაშვილი გვიყვება განვითარებული ეკონომიკების კრიზისის შესახებ.

42° პარალელი