42° პარალელი - ტრამპის ეკონომიკური პოლიტიკის ანალიზი
  • დონალდ ტრამპის საკვანძო დაპირება გულისხმობდა იმას, რომ გადასახადების მასობრივი შემცირება ეკონომიკურ სასწაულს გამოიწვევდა. რამდენად წარმატებულია დონალდ ტრამპის ეკონომიკური პოლიტიკა? რითი განსხვავდება მისი მიდგომა ეკონომიკაში ობამას მიდგომებისგანმათე გაბიცინაშვილი ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით ცდილობს ტრამპის ეკონომიკური პოლიტიკის მიერ გამოწვეული შედეგების ანალიზს

42° პარალელი