ეკონომიკური სტაბილურობის გარანტიები და გამოწვევები

◾ ეროვნული ვალუტის გაუფასურების მიზეზი და ქვეყნის ცენტრალური ბანკის დამცავი მექანიზმები.

◾ რა გავლენას ახდენს ფინანსურ სექტორზე ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები და როგორია სამომავლო ეკონომიკური სტაბილურობის გარანტიები.

კვირის მოამბე