#აქტუალურითემა მაკა ცინცაძესთან ერთად - 25 იანვარი, 2024 #LIVE
  • პრობლემა, რომელმაც ბევრი ადამიანის ცხოვრება შეცვალა.
  • კაბალური ხელშეკრულებები გამსესხებელ ფიზიკურ პირებთან და დაკარგული უძრავი ქონება.
  • როგორია კანონი გამოსახლების აღსრულებასთან დაკავშირებით, რა შემთხვევაში იძლევა მოქმედი რეგულაციები აღსრულების გადავადების შესაძლებლობას.
  • როგორია პროცედურა, რა უფლებებითა და ვალდებულებებით სარგებლობენ მხარეები სასესხო ხელშეკრულებებისას, გაცემული სესხები და გამსესხებელი კერძო პირების არაკეთილსინდისიერი მანიპულაციების პრობლემა.
  • კანონმდებლობა ფინანსური სექტორის მდგრადობის უზრუნველყოფისთვის თუ მხოლოდ გამსესხებლებისთვის ხელსაყრელი პირობა.
  • რა უნდა იცოდეთ იმისთვის, რომ ე.წ. მევახშეებისა და იძულებით გამოსახლების მსხვერპლი არ გახდეთ. სამართლებრივი მსჯელობა „აქტუალურ თემაში“.

სტუმრები:

  • ვახტანგ ჭარაია – ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში
  • ოთარ კაჭკაჭაშვილი – იურისტი, ადვოკატი

აქტუალური თემა