42° პარალელი - „დავოსელი ადამიანი“ იდენტობის ძიებაში
  • ამერიკელი პოლიტიკური ინტელექტუალი სამუელ ჰანტინგტონი საყოველთაოდ ცნობილია „ცივილიზაციათა შეჯახების“ თეზისით, თუმცა მას ეკუთვნის სხვა კონცეფციაც „დავოსელი ადამიანის“ შესახებ, რომელიც პირველისგან განსხვავებით ნაკლებად ცნობილია. მათე გაბიცინაშვილი აღწერს თანამედროვე „დავოსელი ადამიანის“ იდენტობის კრიზისს, რომელიც მწვავე გლობალური უთანასწორობისა და კლიმატის კრიზისის პერიოდში ეძებს შექმნილი მდგომარეობიდან გამოსავალს

42° პარალელი