თბილისის საშიში უბნები

მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი და ქვათაცვენა – ზრდის თუ არა თბილისში მიმდინარე მშენებლობები გეოლოგიური საფრთხეების რისკს, რის საფუძველზე გაიცემა მშენებლობის ნებართვა და რამდენად დაცულია იქ მცხოვრები მოსახლეობა.

თბილისის სახიფათო უბნები „ახალ კვირაში“.

დატოვე კომენტარი