შეიცვლება თუ არა შეწყალების აქტის გამოცემის მექანიზმი - შეხვედრა პრეზიდენტთან

რა შეთანხმებას მიაღწევენ პრეზიდენტი, შეწყალების კომისიის წევრები და სასჯელაღსრულების მინისტრი და მოხდება თუ არა კახი კახიშვილის რეკომენდაციების გაზიარება. სამმხრივი შეხვედრა უკვე 2 საათია მიმდინარებს. რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ მხარეები და

შეიცვლება თუ არა ის კრიტერიუმები, რითიც შეწყალების აქტის გამოცემისას პრეზიდეტი და კომისიის წევრები ხელმძღვანელობენ.

დატოვე კომენტარი