„სიცოცხლის ფორმები” - ხანგრძლივი და წარმავალი - აკვარელით დაწყვილებული იშვიათი მინერალები და ბოტანიკური ნიმუშები. კონსტანტინე მინდაძის აკვარელის დიპტიხები ელენე ჩიტალაძის სიუჟეტში

სიცოცხლის ფორმები” – ხანგრძლივი და წარმავალიაკვარელით დაწყვილებული იშვიათი მინერალები და ბოტანიკური ნიმუშები. კონსტანტინე მინდაძის აკვარელის დიპტიხები ელენე ჩიტალაძის სიუჟეტში

დღის კოდი