#დღისკოდი შეხვედრა
  • შეხვედრა და ადამიანი – შეხვედრა, როგორც გარდაუვალი აუცილებლობა და შეხვედრა, როგორც ეგზისტენციალური აქტი – სტუმარი: ნინო სამსონია – აღმოსავლეთმცოდნე
  • „სიცოცხლის ფორმები” – ხანგრძლივი და წარმავალი – აკვარელით დაწყვილებული იშვიათი მინერალები და ბოტანიკური ნიმუშები. კონსტანტინე მინდაძის აკვარელის დიპტიხები ელენე ჩიტალაძის სიუჟეტში
  • შეხვედრის ბედისწერა – შეხვედრა და დაშორება, როგორც ცხოვრება – სტუმარი: ტატო ახალკაციშვილი – მხატვარი

დღის კოდი