ენა და კულტურა - ენა, როგორც კულტურის ერთგვარი საგზაო რუკა - სტუმარი - თინათინ ბოლქვაძე - ენათმეცნიერი; თსუ პროფესორი;

ენა და კულტურაენა, როგორც კულტურის ერთგვარი საგზაო რუკა;

სტუმარითინათინ ბოლქვაძეენათმეცნიერი; თსუ პროფესორი;

დღის კოდი