სახელმწიფო ენის სწავლება ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის

სტუმრები: ქეთევან ჯაყელი – ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის დირექტორი; ნინო თაყნიაშვილი – პროექტების მართვის კონსულტანტი.

ახალი დღე