საგზაო უსაფრთხოების გლობალური სტრატეგია

სტუმარი: ეკა ლალიაშვილი, ორგანიზაცია „საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის“ თავმჯდომარე.

ახალი დღე