საგრანტო პროგრამის გამოცხადება

ახალგაზრდობის სააგენტო მილიონიანი ფონდის საგრანტო კონკურსს აცხადებს.

კონკურის მიზანი რეგიონებში ახალგზარდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა და არაფორმალური განათლების განვითარებაა. გრანტის მოსაპოვებლად რეგიონებში მომუშავე ახალგაზრდულმა ორგანიზაციებმა გრძელვადიანი, მდგრად განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტები უნდა წარადგინონ, რომელიც უზრუნველყოფს ახლაგაზრდების კომპეტენციის ზრდას და მათ ჩართულობას ადგილობრივ და საზოგადოებრივ კულტურულ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში.

დატოვე კომენტარი