საერთაშორისო კონფერენცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

საერთაშორისო კონფერენცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იმსჯელეს მსოფლიო მასშტაბით არსებული პრობლემის – ცენტრსა და პერიფერიებს შორის არსებულ ურთიერთობებზე.

საკითხი პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული და ენობრივი კონტექსტით განიხილეს საფრანგეთის, საქართველოსა და სხვა ქვეყნების წამყვანი ფრანკოფონული უნივერსიტეტების წარმომადგენლებმა. აქცენტი გაკეთდა ფრანგული ენის სწავლებაზე.