რუსეთის ეკონომიკა სანქციების ტყვეობაში

42° პარალელი

სანქციები დასავლეთის მთავარი იარაღია რუსეთის მიერ უკრაინაში განხორციელებული სამხედრო აგრესიის წინააღმდეგ.
 
ამ სიუჟეტში ჩვენ ყურადღებას დავუთმობთ კონკრეტულად ცენტრალური ბანკის რეზერვების გაყინვას, რომელიც ჯერჯერობით ყველაზე მასშტაბურია დაწესებულ სანქციებს შორის და ის ნამდვილად სისტემურად ზღუდავს რუსეთის მაკროეკონომიკურ მდგრადობას და იწვევს ფინანსური სისტემის პარალიზებას.
 
როგორი შეიძლება იყოს რუსეთის სტრატეგია ამ კუთხით?