როგორ ხორციელდება საპენსიო რეფორმა

როგორ ხორციელდება საქართველოში საპენსიო რეფორმა, ინიციატივის ამოქმედებიდან თითქმის ერთი თვის შემდეგ. 300 ათასზე მეტი მოქალაქე მთავრობის ინიციატივაშია ჩართული. რას აცხადებს საპენსიო სააგენტოს ხელმღვანელი და ფინანსთა მინისტრი.