საპენსიო დანაზოგი

◾ საპენსიო რეფორმა და თანხა, რომელიც მოქალაქეების სოციალური უზრუნველყოფის გარანტი უნდა იყოს

◾ როგორ შეგიძლიათ გამოყენება და რა პირობებით ინახება თქვენი ყოველთვიური საპენსიო დანაზოგი?

კვირის მოამბე