წარდგენილი ბიუჯეტი და ქვეყნის ეკონომიკური სტრატეგია - მიხეილ დუნდუა, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე #თავისუფალიხედვა #LIVE

თავისუფალი ხედვა