#ნაშუადღევს არის თუ არა საზღვარგარეთ სწავლა უპირობო გარანტია საუკეთესო განათლების მიღების?

#ნაშუადღევს სწავლა საზღვარგარეთ

არის თუ არა უცხოეთში სწავლა უპირობო გარანტია საუკეთესო განათლების მიღების? – სტერეოტიპი თუ სინამდვილე.

სტუმრები: ქეთი ბოიკო – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობათა სამსახურის უფროსის მოადგილე; ანა გასვიანი – ილიაუნის სამართლის სკოლის სტუდენტი.