ეროვნული სასწავლო გეგმა და ახალი სახელფასო პოლიტიკა #გადაწყვეტილება #LIVE

სტუმრები:

  • თამარ მახარაშვილი – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე
  • ლალი კალანდაძე – სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი
  • მაია კობახიძე– პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტი
  • ნათია გაბროშვილი – საქართველის პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის გორის რაიონული თავმჯდომარე, სსიპ ზაზა ბირთველიშვილის სახელობის ქ.გორისN7 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის წამყვანი მასწავლებელი
  • ირინე მჭედლიძე – 126-ე სკოლის დირექტორი
  • ნინო კოდუა – 55-ე საჯარო სკოლის ბიოლოგიის წამყვანი მასწავლებელი; დირექტორის მოადგილე
  • თამარ ავდალიანი – 50-ე საჯარო სკოლის ქართული ენის წამყვანი მასწავლებელი.
  • ნათია საღინაძე – 50-ე სკოლის სამოქალაქო განათლების უფროსი მასწავლებელი
  • ქეთევან კუტიბაშვილი– 36-ე საჯარო სკოლის ისტორიის უფროსი მასწავლებელი
  • ფატიმა მაკალათია – 47-ე საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების წამყვანი მასწავლებელი

გადაწყვეტილება