მიწისქვეშა გადასასვლელები

მიწისქვეშა გადასასველები საერთო სტანდარტს დაექვემდებარება. ეს დედაქალაქის მერის ერთ-ერთი პირველი ბრძანებაა. დოკუმენტი მიწისქვეშების უსაფრთხოებისა და ფუნქციების საკითხს დაარეგულირებს. 55 ობიექტიდან 33 გასხვისეულია, მეპატრონეთა ნაწილს მიწისქვეშა გადასასვლელები დაკეტილი აქვს და არ იყენებს.