მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელის - ხათუნა რაზმაძის პროფესია და ოჯახი 

ნინო ჭანიას სიუჟეტი.

ახალი დღე