„კვირის მოამბე“, 3 მარტი , 2024 #LIVE

▶ ეროვნული ღირსების საზომი და საზღვრები

▶ აშშ-ის არჩევნების გავლენა მსოფლიო წესრიგზე

▶ ეტლით მოსარგებლეთა უფლებები და საჭიროებები

▶ ფრი-რაიდის მსოფლიო ტური საქართველოში

▶ წარმატებული ქართველი ნორვეგიის განათლების სისტემაში

კვირის მოამბე