„კვირის მოამბე“, 9 ივნისი, 2024 #LIVE

▶ სავიზო შეზღუდვები და განცხადებები მაიდნის სცენარზე
▶ სად გადის ზღვარი უფლებებსა და პროპაგანდას შორის
▶ ქართული პროდუქცია მსოფლიო ბაზარზე 
▶ დისიდენტობიდან პრეზიდენტობამდე

კვირის მოამბე