„კვირის მოამბე“, 12 მაისი, 2024 #LIVE

▶ პროტესტის რევოლუციური ასპექტები

▶ წახალისებული ძალადობის ეფექტი

▶ ახალი ტურისტული სეზონი

▶ აღდგომა წმინდა მიწაზე

▶ მარისა პარედესი

კვირის მოამბე