„კვირის მოამბე“, 21 აპრილი, 2024 #LIVE

▶ სუვერენიტეტი და იდეოლოგიური გავლენები

▶ უცხოური გავლენები ევროკავშირში

▶ სიმსუქნე და მასთან დაკავშირებული პრობლემები

▶ სერვანტესი -ესპანური დღიურები

კვირის მოამბე