„კვირის მოამბე“, 19 მაისი, 2024 #LIVE

▶ ვეტოს პოლიტიკური ასპექტები

▶ პრეზიდენტის და ოპოზიციის გეგმები

▶ ეკონომიკური სტაბილურობის გარანტიები და გამოწვევები

▶ ოჯახის სიწმინდის დღე

კვირის მოამბე