„კვირის მოამბე“, 28 აპრილი, 2024 #LIVE

▶ ლობიზმის ეფექტი თუ რეალური კრიტიკა?

▶ იქნება თუ არა ზაფხული ყველაზე ცხელი?

▶ მწვანე წყალბადი – ახალი შესაძლებლობები საქართველოსთვის

▶ ჩაკიდული თხემების სავანე

▶ ესპანური დღიურები – სერვანტესის სამყარო

კვირის მოამბე