„კვირის მოამბე“, 14 აპრილი, 2024 #LIVE

▶ პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი გერმანიაში

▶ ახალი ომის საფრთხე

▶ ახალი აეროპორტი თბილისში

▶ ინფორმაცია ჯანმრთელობისა და პირადი უსაფრთხოების შესახებ

▶ კორიდა – ესპანური დღიურები

კვირის მოამბე