სამეცნიერო კონფერენცია და კრებულის პრეზენტაცია თსუ-ში

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში,  „საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმის“ კრებულის პრეზენტაცია გაიმართა. ფორუმის ფარგლებში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გაიხსნა. სამეცნიერო ფორუმის კრებული, სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენების საფუძველზე მომზადდა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ გამოიცა.

სამეცნიერო კონფერენციაზე მოხსენება ოცზე მეტმა ქართველმა და უცხოელმა მეცნიერმა წაიკითხა. ფორუმის ფარგლებში, საერთაშორისო საზაფხულო სკოლაც გაიხსნა.